یک مسافر سفر اول در کنگره پیوسته باید حال خود را رصد کند که این بخشی از خود شناسی است ، به واقع ما چقدر خود را می شناسیم و به علایق خود توجه داریم و به آن مشغول هستیم ؟! ساعات خواب و بیداری در متعادل نمودن انرژی های بدن بسیار موثر است . بی نظمی به هنگام خواب باعث می گردد نتوانیم سلامت و تعادل را بدرستی حس نماییم . برای رفتن به سمت فرمان عقل و در ادامه نزدیک شدن به آن ، از فهم و درک همین جزئیات و و عمل نمودن به آنها بوجود می آید ، جسم ما دارای قاعده ای است و باید تعادل آن حفظ گردد به نحوی که نباید به آن زیاد سختی بدهیم و نه بیش از حد و اندازه دچار سکون و رکودش کرد .

               ما بعنوان یک رهجو و مسافر باید بدانیم چرا ترک های گذشته منجر به درمان نمی شد و در روش DST چه آیتم ها و مولفه هایی وجود دارد که مرا به سرانجام می رساند ، عرصه و میدان و جولانگاه سفر اول فقط متکی به دارو درمانی نیست . وقتی وارد روش DST می شوید بخش عمده آن جهان بینی است ، این روش هر سه مولفه جسم ، روان و جهان بینی را با خود دارد ، وقتی وارد این روش درمانی شدید یعنی هم وارد درمان جسم و هم درمان جهان بینی شده اید . تازه واردین بعد از سه جلسه مشاوره اولیه راهنما انتخاب می کنند و پس از گذشت یک یا دو پله ۲۱ روزه فرد به تعادل نسبی می رسد ، راهنما طبق مواد مصرفی به مدت سالهای تخریب و شرایط حال رهجو طبق پرتوکل ، سه وعده شخص را با یک دوز و مقدار مشخص (TDS) صادر می کند .


   
           دانشی که ما در کنگره ۶۰ تحت آموزش آن هستیم ، به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم ، قوانین جاری در هستی را آموزش می دهد ، مانند قانون نقطه تحمل و یا قانون صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاریست و یا در آخر امر ، امر اول اجرا می شود و یا پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست و ... که عدول از این قوانین سبب گمراهی و در ادامه گرفتاری و تباهی های متعددی برای انسان می شود ، کنگره ۶۰ ضمن محترم شمردن اختیار انسان ، سخن و راه درست و غلط را به ما نشان داده و همینطور روش عملی و عاقلانه برای پیمودن آنرا هم معرفی می کند و از این نظر است که دانش کنگره با تمام دانش های دیگر متفاوت است .
         
               انسان تا زمانی که پا به عرصه خدمت به هم نوع خویش نگذارد نمی تواند حتی وارد مقوله مهم و اساسی خودشناسی شود ، چرا که در عرصه خدمت است که انسان با نقاط تاریک و همچنین نواقص و کم و کاستی های موجود در خویش آشنا خواهد شد و در غیر اینصورت هیچ گاه نمی تواند در صدد رفع آن بر بیاید ، با خدمت است که من می توانم ظرف وجودی خود را بزرگ کرده و توانایی های بالقوه خود را به سمت عمل سوق دهم و با خویش خویشتن آشنا و آشناتر شوم...

               ما اگر تا ابد در مورد دانش کنگره ۶۰ بگوییم کم گفته ایم زیرا تمام ویژگی های آموزشی برای هر انسانی با هر طرز تفکر ، عقیده و مذهبی و یا هر تربیتی در آن فراهم می باشد که به حقیقت دانشگاهی شگفت انگیز است . ما نباید فراموش کنیم و از یاد ببریم که به ظاهر شاید ساده وارد کنگره ۶۰ شده باشیم ولی در واقع کنکور بسیار سختی داده ایم و هر یک از ما نهایت تاریکی ها و سختی های اعتیاد را تجربه نموده ایم تا بتوانیم اجازه ورود بگیریم . نباید فکر کرد که کنگره تابلو و دری باز دارد که هر کس قادر به ورود در آن می باشد . قطعا اینطور نیست <<حقیقت در ادامه و اعمال ، نقاب از رخ بر می گیرد >> اگر کسی فکر می کند که ساده وارد کنگره شده است یا ماندگار نخواهد شد ودر ادامه خارج و به بی راهه می رود و یا به آن درجه مطلوب نخواهد رسید . یک مسافر در کنگره در حال تحصیل یک دانش قابل ارزش است و خیلی جا برای تحقیق دارد ...
مسافر منصور
مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶