میدانید که چرا آقای مهندس بنیان کنگره ۶۰ ساختار کنگره را بدین شکل و با چنین سازماندهی ، وسعت و تشکیلاتی بنا نهاده اند و جلسات عمومی و خصوصی و مسئولین OT و نشریات و مرزبانان ، نگهبانان ، خدمتگذاران ، ورزشها و اردو و تمامی آنچه در کنگره شاهدیم به چه منظور ایجاد شده اند ؟! ایشان با شناختی که نسبت به انسان ،صور پنهان او ، نفس و ویژگی های درونی انسان ، قدرت بخش تاریک و ناخالص و ناپالوده نفس ، حقه های آن و زیرکی و توان وابزارهای مهلکی که در پس خواسته های غیر معقول نفس نهفته و پنهان است ، تشکیلات کنگره را این چنین سازماندهی کرده تا مسافرین با قرار گرفتن در این بستر آموزشی بهترین و کارآمدترین ابزار و دست آویزها را برای ارتقای سطح درک و شعور و فهم و معرفت بدست آورده تا به مرور زمان در مقابل نفس عماره تواناتر شوند .
 
               شیطان و ابلیس اعظم را دست کم نگیریم ، شیطان جزو چند فرشته و ملکه مقرب خداوند بوده که از دانش عظیمی برخوردار است ، اما با تمامی وجود ازعان باید داشت که اگر رهجویی خود را منضبط نماید و گوش به فرمان باشد و خود را در چارچوب کنگره هماهنگ گرداند ، هرگز فریب ابلیس را نخواهد خورد و از گزند آسیب ناخالصی ها و خواسته های غیر معقول نفس اماره ، ایمن و مصون باقی می ماند .
 
 

                سر فصل کارهای کنگره گوش به فرمانی است ، در ابتدای یکی از جلسات آقای مهندس به کسانی که در جلسه حضور داشتند ، فرمودند که همه شما را در آخر سفر می بینم ، اما کسانی که غیبت دارند و راس ساعت در جلسه حضور ندارند چندان امیدوار نیستم ، حضور به موقع در جلسات بسیار مهم است .
              از ۵۲ دستور جلسه که در طول سال در کنگره برگزار می شود حدود ۷ یا ۸ جلسه به وظایف رهجو می پردازد ، اگر می خواهیم که در انتهای خط پایان سفر اول تعادل داشته باشیم باید یکسری کارها را خودمان انجام دهیم ، مانند دانشجویی که دنبال فارغ التحصیلی است باید برخی کارها را خود با خواسته خود و به نحو احسن انجام دهد زیرا نامش دانشجوست یعنی جوینده دانش و اگر دقیق تر شویم در خواهیم یافت مرتبه و جایگاه رهجو بسیار بالاتر از دانشجوست ، زیرا در دانشگاهها دانش تخصصی تدریس می شود اما چیزی که تدریس داده نمی شود و در کنگره به عالی ترین و ناب ترین شکل وجود دارد و آن دانش انسان بودن ، قوانین جاری در هستی ، دانش صور آشکار و پنهان انسان و ... است .

               کنگره دارای یک ساختار عاقلانه و متفکرانه است . گوش دادن و مکتوب کردن سی دی ها ، مشارکت کردن ، آموزش های جلسات و لژیون ، خدمت کردن و ... بسیار ساده اند ، اما همین سادگی بسیاری را زمین گیر می کند و از پس انجام این کارها بر نمی آیند ، به نظر شما چرا برخی از ما نمی توانیم سر وقت در جلسه حاضر باشیم ؟! چرا فرمان راهنما را در جهت پیشرفت خودمان نمی بینیم ؟! چرا نمی توانیم سر خط باشیم ؟! همه اینها نشان یک تابلوی بهم ریختگی درونی است ، به جهت عدم ایمان و شناخت و آگاهی درست است و به قول آقای مهندس این مسائل از بی خدایی است ، روح به فرمان رب است ،اگر رهجویی در کنگره رب او که راهنمایش است را به عنوان یک بزرگ عاقل و یک استاد و پیام آور نداند در ادامه به مشکل برمی خورد ، اگر تک به تک اعضایی که اکنون در سفر دوم هستند چنین دیدگاهی به یک راهنما و استاد خود نداشتند ، قطعا در این جایگاه قرار نمی گرفتند ، اگر کسی به استاد و راهنمای خود ایمان نداشته باشد ، قطعا فردی است بی ایمان و بی خدا و اگر کسی این موضوع را بفهمد که پس از مرگ تمام صفات انتقال داده می شود ، امکان ندارد وقت را به بطالت بگذراند ...
مسافر منصور
مورخ : ۱۳۹۵/۸/۲۳