⚫⚪⚫کوله پشتی

سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز می شود ...

 

ره توشه سفر (بخش 33 )

 

نوع مطلب :ره توشه سفر ... (کوله پشتی) ،کارگاه آموزشی مجازی ،

نوشته شده توسط:احمد

               جهان بینی و دانش چگونه زیستن ابزاری است برای انسان به جهت بدست آوردن آرامش و حال خوش در مسیر زندگی و در ادامه مثل نردبانی است برای صعود انسان به قله های معرفتو شناخت و درک هستی .

               در تعریف جهان بینی می گوییم آنچه انسان از خود و محیط پیرامون خود , احساس , دریافت , ادراک و برداشت می نماید و برای اینکه بهتر و بیشتر با مفهوم این تعریف آشنا شویم , ناچاریم که قدری به شرح و توضیح آن پرداخته شود . در مکتوبات کنگره این تعریف وجود دارد که حس اولین قوه بکارگیری عقل است . انسان دارای دو بخش از حواس می باشد که یک بخش از حواس ظاهری و یا فیزیکی است و بخش دیگر مربوط به حواس غیر ظاهری و یا بیرونی می باشد که بحث اصلی در این موضوع پیرامون حواس ظاهری است , چرا که همین حواس ظاهری پایه و اساس برای عملکرد هر چه بهتر حواس بیرونی هستند .


               حواس ظاهری انسان شامل حس بینایی , شنوایی , لامسه , بویایی و چشایی می باشد که این حواس پیام ها را از محیط پیرامون دریافت کرده و به مغز انتقال می دهند و توسط مغز برای سیستم عقل ترجمه خواهند شد و در این حین چرخه تفکر هم برای کمک به سنجش صدور فرمان عقل بکار خواهد افتاد . مثلا انسان وقتی غذای شوری را مزه می کند , حس چشایی این مزه و شوری را دریافت کرده و به مغز انتقال می دهد و چرخه تفکر بکار خواهد افتاد که فرضآ این شوری بعلت زیادی نمک است و یا نمک سفید رنگ است و یا شوری یا نمک زیاد چه آسیب هایی برای انسان دارد و ... و سیستم عقل بر اساس این داده ها مسایل را می سنجد و فرمانی را صادر می کند .

               زمانی که فردی مصرف کننده مواد مخدر است , بدلیل مصرف مواد پرده و حجاب روی حواس وی بوجود آمده است و دیگر این پیام ها به شکل درست و صحیح به عقل نخواهد رسید , پس در مرحله دوم یعنی دریافت هم بدرستی صورت نخواهد گرفت ویا در حس خشم و یا ترس هم اینگونه خواهد خواهد شد که پیام های صحیح به عقل فرستاده نمی شود و دریافت هم به تبع آن نا درست است و زمانی که اطلاعات نادرست و ناکافی به عقل برسد , یقینآ ادراک و برداشت هم نامطلوب خواهد بود .

               مرحله ادراک مرحله ای است که ارتباط مستقیم با دانایی و پیشینه دانایی انسان دارد و بهمین علت است که درک همه انسان ها به یک میزان اتفاق نخواهد افتاد ، مثلا انسانها با خواندن این جمله که "آنچه باور است محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است" پس از احساس و دریافت ، در بخش ادراک متفاوت هستند که این تفاوت بستگی به عقل و میزان توانمندی چرخه تفکر ، تجربه و آموزش آنها خواهد داشت .

               مرحله آخر ، مرحله برداشت است که این مرحله هم در میدان عمل خود را نشان می دهد ، یعنی فرضا آنچه که از جمله آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است ،احساس دریافت ادارک شده ، در میدان عمل و اینکه چقدر این حس را در وجود خود پرورانده و انتقال می دهد را بعنوان برداشت می توان یادآور شد ، پس می توان تعریف جهان بینی را که احساس ، دریافت ، ادراک و برداشت است با احساس ، عقل ، دانایی و عمل سالم توضیح داد .

               در کنگره با کاهش تدریجی و یا تیپرینگ داروی OT به تدریج حواس ظاهری مسافر تحت درمان را پالایش و تصفیه می کنند و جهت جلوگیری از تخریب حاصل از حس های با موج منفی مثل خشم ، ترس ، ناامیدی و ... و همچنین برای دریافت و ادراک صحیح ،  مسافر را آموزش می دهند ، بعنوان مثال دریافت و درک این قانون که "صفت گذشته در انسان صادق نیست ، چون جاریست " چه دیدگاه و برداشت متفاوتی را برای انسان می تواند بهمراه داشته باشد ؟!  من اگر بدانم در مقوله اعتیاد قابل درمان هستم و می توانم با یک روش درمانی صحیح تحت عنوان پروتکل "DST" به رهایی و درمان قطعی می رسم ، چه دیدگاهی به ادامه زندگی خواهم داشت ؟! و در ادامه چه برداشتی خواهم کرد ؟! یا اگر این تعریف غلط که مصرف کننده مواد مخدر از خیار به خیار شور تبدیل شده و این صفت اعتیاد برای همیشه با من است چگونه دیدگاهی دارم ؟! قطعآ این دو نوع نگاه متفاوتند ، یکی به سرافرازی و امید و دیگری به حقارت و ناامیدی ختم می شود ، پس این همان جهانبینی صحیح است که با پالوده شدن حس ها و دریافت آموزش های کنگره پدید خواهد آمد که فرق نگاه یک معتاد را با یک مسافر کنگره رقم خواهد زد ، در دنیای یک مسافر همه چیز تازگی و طراوت دارد ، چرا که هدف او مشخص است وقتی می تواند آن را ببیند و هر روز یک قدم به آن نزدیکتر شود ،  اما متاسفانه نگاه یک معتاد به زندگی ، نگاهی به یک قدمی خود می باشد و نه بیشتر و هر روز و هر روز این کهنگی و یآس و ناامیدی و تکرار ،  تکرار می شود .... .







مسافر منصور
۹۵/۱۲/۱