⚫⚪⚫کوله پشتی

سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز می شود ...

 

رهایی لژیون

 

نوع مطلب :گزارش عملکرد لژیون ،رهایی ،

نوشته شده توسط:احمد


      مسافر محسن      آنتی ایکس مصرفی : متادون و قرص       مدت سفر : ۱۸ماه     روش درمان : DST       داروی درمان : داروی OT

          
            مسافر حامد       آنتی ایکس : تریاک       مدت سفر : ۱۱ ماه      داروی درمان : داروی OT        روش درمان :  DST          نام مسافر محمد رضا      آنتی ایکس : تریاک ( سقوط آزاد )      مدت سفر : ۱۳ماه       داروی درمان : داروی OT      روش درمان :  DST

    

               در وحله اول خداوند منان را شاکریم بابت رهایی دوستان و برای خودشون و خانواده محترمشون بهترین هارو آرزو میکنیم و سپاس گذار زحمات استاد عزیز آقای منصور هستیم . 

تا باد چنین بادا...
مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳