⚫⚪⚫کوله پشتی

سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز می شود ...

 

ره توشه سفر ( بخش ۳۶ )

 

نوع مطلب :ره توشه سفر ... (کوله پشتی) ،کارگاه آموزشی مجازی ،

نوشته شده توسط:احمد

                باید دانست که مرحله آموزش و آموزش گرفتن در هر رهجویی به اندازه ای شروع شده که اهلی شده باشد ، اهلی شدن همان فرمانبرداری است که مهمترین قدم برای رسیدن به فرماندهی است ، چون تفاوت فرمانده و فرمانبر فقط در سطح آموزش است و هر کسی به اندازه ای فرمانده واقعی است که فرمانبرداری کرده و یا اینکه آموزش گرفته است که مفهوم اصلی و اساسی آموزش گرفتن اهلی شدن و یا اهلی بودن است و یا بعبارتی دیگر فرمان برداری و آموزش گرفتن به نحوی اهلی شدن است و همه زندگی مرحله ای می باشد ، یعنی آموزش گرفتن و انجام دادن یعنی از بودن و شدن ، به محض اینکه به حالت اهلی و تسلیم آموزش یا فرمان را می پذیریم انرژی پتانسیل در ما ذخیره می شود .               ما در کنگره در حال ساختن قالب جدید و هندسی هستیم تا جایگزین قالب نا هماهنگ گذشته کنیم ، اگر در حال حاضر ساختمان مستحکمی نداریم به دلیل خوب نبودن قالب گذشته است که این تمثیل هم می تواند برای قالب جسم باشد و هم برای قالب و ساختمان زندگی ، آموزش ها در کنگره حکم مصالح قالب را دارند که اگر پس از آموزش از آنها استفاده کنیم قالب ما هندسی و مستحکم می شود و در نتیجه هر خشتی بر ساختمان زندگی می گذاریم هندسه و ساختمان زندگی به گونه ای دیگر ساخته می شود .

               خیلی از مشکلات زندگی مثل دیواری است که کج بنا نهاده شده است و عاقبت بر سر خودمان آوار می شود ، شاید مقصر را زلزله بدانیم ولی در زمان وقوع زلزله تخریب در ساختمان های مساعد بیشتر است . در نتیجه هر عملی یا هر چیزی که از این قالب ساخته می شود نامنظم و بی ارزش خواهد بود که مرتب مشکل می سازد ، هم برای خود و هم برای دیگران که در این صورت هرچه دیوار بلند تر می شود خطرناک تر می شود و یا اینکه مثل بالا رفتن از نردبان شکسته است که هر چه بالاتر رود محکمتر به زمین می خورد ...


مسافر منصور
۹۶/۳/۹