مسافر : محسن         آنتی ایکس : قرص ، شیشه ، متادون            مدت سفر : 17 ماه        داروی درمان : OT       روش درمان : DST          رشته ورزشی : والیبال


                   رهایی دوست و برادر عزیزمون آقا محسن رو به خودش و همسفرشون تبریک میگیم ، بهترین هارو هم در ادامه این سفر براشون آرزو داریم  و بابت این رهایی زحمات استاد عزیزمون آقای منصور را ارج می نهیم .

تا باد چنین بادا ...