⚫⚪⚫کوله پشتی

سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز می شود ...

 

ره توشه سفر ( بخش ۴۲ )

 

نوع مطلب :ره توشه سفر ... (کوله پشتی) ،کارگاه آموزشی مجازی ،

نوشته شده توسط:احمد


              قطع مواد مخدر کار بسیار ساده ای است ، اما اگر فرد رهجو داروی درمان را بدرستی مصرف نکند و حضور منظم در جلسات کنگره و لژیون نداشته باشد و از همه مهمتر گوش به فرمان راهنمای خود نباشد ،  هرگز به درمان و تعادل جسمی و روحی نخواهد رسید .

               رهجو با درمان اعتیاد در واقع جان ، وقت و زندگی از دست رفته خود را باز پس می گیرد و با بی نظمی و رفت و آمد و مصرف نادرست دارو و اطاعت نکردن از راهنما ، هرگز به درمان نخواهد رسید ، زیرا هر کاری بر قاعده و قانون انجام آن کار استوار است ، به عبارتی خروج از تاریکی ها و آشنایی با روشنایی ها و نزدیک شدن به فرمان عقل در گرو انجام درست شرح وظایف است .                اعتیاد در برابر تمام ضدارزشهایی که یک فرد می تواند دچار آن باشد بدترین تاریکی ها و ضد ارزشها است ، اگر فردی فقط دزد باشد ممکن است دست به انجام ضد ارزشهای دیگری نزند ، اما برای فرد مصرف کننده مواد مخدر احتمال انجام تمام ضد ارزش ها وجود دارد و نمی توان به طور قطعی گفت که فرد مصرف کننده دچار انجام سایر ضد ارزش ها می شود ولی فرد مصرف کننده مستعد انجام سایر ضد ارزشها خواهد بود و بهمین دلیل لازمه تغییر ، تبدیل و ترخیص در قدم اول با شناخت صورت مسئله اعتیاد و شناخت انسان آغاز و تا درجات بسیار بالا ادامه پیدا می کند .

                باید بدانیم که اگر ما تا ابدیت درباره دانش موجود در کنگره ۶۰  بگوییم کم گفته ایم ، زیرا تمام ویژگی های آموزشی برای هر انسانی با هر طرز تفکر و عقیده و مذهب و تربیتی در آن فراهم می باشد و در حقیقت یک دانشگاه شگفت انگیزی می باشد .                ما نباید از یاد ببریم که به ظاهر شاید ساده وارد کنگره شده ایم ولی در واقع بسیار سخت کنکور داده ایم و هر یک از ما نهایت تاریکی ها و سختی های اعتیاد را تجربه نموده ایم تا توانستیم اجازه ورود بگیریم . نباید فکر کرد که کنگره تابلو و دربی باز دارد که هر کس توانایی ورود به آن را دارد . قطعا اینطور نیست ''حقیقت در ادامه و اعمال ، نقاب از رخ بر می گیرد''  اگر کسی فکر می کند که خیلی ساده وارد کنگره ۶۰  شده است ، یا ماندگار نخواهد شد یا در ادامه خارج و به بیراهه می رود و یا به آن درجه مطلوب نخواهد رسید ، یک رهجو و مسافر و همسفر در حال تحصیل یک دانش قابل ارزش است و برای تحقیق خیلی فضا دارد ، هر یک از سرفصل های کتاب و وادی ها به تنهایی قابلیت یک آغازنامه را دارند و ما باید از یک جایی شروع کنیم .

                در طول سفر ، رهجو و مسافر و همسفری ، عاقل است که اگر مشکلی پیش آمد نگوید دنیا را آب برده و این هیچ فرمول و مکانیزم تشخیصی ندارد مگر دانایی او .....

مسافر منصور غفاری
مورخ ۹۶/۵/۱۰