نکته ای که در ارتباط  با جهان بینی باید در نظر بگیریم این است که فرضآ یک بیماری واقع می شود و یک جایی از جسم شما عفونت می کند و شما به پزشک مراجعه می کنید و پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز می کند و طبق دستور هر هشت ساعت یکبار یا هر شش ساعت یکبار ، بستگی به آن عفونت باید مصرف شود . نگاه شما به عنوان یک بیمار به آن دارو یا آنتی بیوتیک چگونه است ؟ یعنی اگر ساعت ۸ صبح خوردی و نوبت بعد باید ساعت ۲ بخوری آیا در ساعت ۱ وسوسه داری برای خوردن آنتی بیوتیک ؟!  آنتی بیوتیک که قراره مشکل جسمت را بر طرف و درست کند . در این موضوع شما این حالت را ندارید ، چون اعتقاد دارید آنتی بیوتیک فقط یک کار خاص را انجام می دهد ، اما جهانبینی غلط درباره OT  که داروی درمان اعتیاد است این است که فکر می کند همه کارش را باید OT انجام بدهد ، یعنی اگر انرژی ندارد که حرف بزند و یا کاری انجام بدهد باید OT انجام بدهد .  یعنی به این دارو بعنوان دارویی که باید مخدرهای طبیعی و سیستم ایکس را ترمیم کند نگاه نمی کند ، نگاهش این است که هر کسری که دارم  برای کمبود این دارو است .  انقدر این نگاه در درونش شکل می گیرد و بصورت یک قالب محکم تفکر و اندیشه غلط درمی آید که نرم کردن و متلاشی کردنش خیلی زمان و زحمت می برد .                نگاه درست این است که OT یک دارو است که با در نظر گرفتن یک فرایند زمانی خاص باید از آن استفاده کنیم و حق استفاده دیگری از این دارو نداریم و حتی اگر این دارو بسیاری از مسائل را هم پوشش بدهد تصور نکنیم وقتی OT می خوریم می توانیم کارهایمان را انجام بدهیم و مسائل را حل کنیم ، اگر از دارو به موقع و به اندازه و اصطلاحآ با تعادل استفاده کنیم و شب بیداری بیخود نداشته باشیم ، OT به صورت خودکار سیستم ایکس را درست می کند .


                 چرا در کنگره گفته می شود جهان بینی رکن اصلی درمان است ؟  برای اینکه شما وقتی که ۲۰ درصد کاهش می دهید باید بدانید علتش چیست ،  باید بدانید چه اتفاقی در جسم می افتد و چه زمانی در ۲۴  ساعت ترمیم سلولی در عصب های انسان صورت می گیرد ، ما یک نقطه تحمل در هفته اول داریم که در انتهای هفته اول درست می شود و کسری که ایجاد می شود سر جایش می آید و سپس دو هفته زمان می دهیم که این ترمیم کامل انجام شود و فردا آماده مرحله بعد کند ، انگار می آید یک مرحله را انجام می دهد ، نفس می گیرد ،  یک خستگی در می آورد و دوباره راهش را ادامه می دهد ،  اگر این را نداند در آن مقطع نگاهش این است که اگر OT را بیشتر استفاده کنم مشکلاتم حل می شود .

                  تصورات غلطی که وجود دارد این است که مصرف کنندگان مواد مخدر انسان های لذت طلبی هستند ، یک  آدمی که کنار خیابان و در شرایط نامناسبی هروئین می کشد چه لذتی دارد ، او به قدری تحت فشار های درونی قرار دارد که نگاه و اندیشه اش را به اطراف می بندد ، آیا انسان با این عمل لذت می برد و به آرامش می رسد ؟! کاری که نیروهای منفی و بازدارنده با انسان می کند این است که در ابتدا می گوید خواسته ای که تو داری ،  آدرسش را به تو می دهم و ابزار رفتن و رسیدن به خواسته ات را نیز به تو می گویم ولی دیگر اطلاعی نمیدهد که هنگامی به آنجا رسیدی چه چیزی در انتظار توست و به چه حال و روزی می رسی ....مسافر منصور
مورخ ۹۶/۷/۳